Työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2023

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että työpaikalle valitaan työsuojeluhenkilöt. Työsuojeluvaalit järjestetään marras–joulukuussa aina kahden vuoden välein.

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.

Vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä sovittu määrä työsuojeluasiamiehiä.

Työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin on muodostettava yli 20 hengen työpaikoille.

Valinnat tehdään marras–joulukuussa 2023 vuosiksi 2024–2025, jos ei muuta ole perustellusta syystä sovittu.

Vaalimateriaalin löydät täältä

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt ovat työntekijöiden edustajia ja uudistusten alullepanijoita työpaikoilla. Liitto voi toimia vain luottamushenkilöiden, työsuojeluaktiivien ja ammattiosastojen toimihenkilöiden kautta. Suuri haaste on työsuojeluvaltuutettujen saaminen erityisesti pienille työpaikoille.

Lainsäädännön mukaan työsuojeluvaali on aina työpaikkakohtainen asia, ja vaaliin saavat osallistua kaikki työpaikan työntekijät ammattiliiton jäsenyydestä riippumatta.

Teollisuusliiton työpaikoilla noudatetaan keskusjärjestöjen välillä sovittua teollisuuden ja palvelualojen vaaliohjetta vuodelle 2019. Ohje on tarkoitettu auttamaan työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinnan käytännön järjestelyissä. Ohjetta voidaan soveltaa myös valittaessa työsuojelutoimikunnan jäseniä ja työsuojeluasiamiehiä.

Työsuojeluvaaliohje löytyy täältä.