Tekstiili- ja muotiala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuutta ja tekstiiliteollisuuden laitosmiehiä koskevat työehtosopimukset solmitaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa. Näitä työehtosopimuksia sovelletaan kaikkiin tekstiili- ja vaatetusalan tuotannollista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja niissä työskenteleviin työntekijöihin.

Työehtosopimukset ovat yleissitovia, joten kaikkien tekstiili- ja vaatetusalan työnantajien on noudatettava niitä, kuuluivatpa ne työnantajaliittoon tai eivät.

Sopimusasiantuntija

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Mari Tuomaala, 020 774 1110 tai 040 587 8470, [email protected].

Tekstiili- ja muotialan TES-ratkaisu 2023–2024