Maaseutuelinkeinot

Alan työntekijät työskentelevät avomaaviljelytiloilla ja niiden yhteydessä jatkojalostuksessa ja pakkaamoissa, maatilatalouden lomitustoiminnassa, eläintiloilla, ravi- ja ratsastustalleilla, eläinhoitoloissa, kotieläintarhoissa ja -puistoissa sekä muissa maaseutuelinkeinoja harjoittavissa yrityksissä.

Teollisuusliitto sopii maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.

Alalla työskentelee noin 800 Teollisuusliiton jäsentä.

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Jukka-Pekka Hiltunen, 020 774 1097 tai 040 769 4698, [email protected]

Sopimusasiantuntija Riikka Vasama, 020 774 1213 tai 0400 484 528, [email protected]

Allekirjoituspöytäkirja

Hermes-kännykkäsovellus

Teollisuusliiton toteuttama Hermes-kännykkäsovellus on julkaistu sovelluskauppoihin. Maksuton sovellus on suunnattu maa- ja metsätalouden alojen työntekijöille ja työnantajille.

Maailman mittakaavassa ainutlaatuinen sovellus tarjoaa luotettavaa tietoa työelämän pelisäännöistä ja elämisestä Suomessa. Sisältö on identtinen kaikissa viidessä kieliversioissa. Kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, ukraina ja venäjä.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2023–2024

Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaisia kokemuksia alan työpaikoista ja erilaisista työtehtävistä sekä alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Ohjelma antaa koululaisille mahdollisuuden tutustua käytännön työhön.