Maaseutuelinkeinot

Alan työntekijät työskentelevät avomaaviljelytiloilla ja niiden yhteydessä jatkojalostuksessa ja pakkaamoissa, maatilatalouden lomitustoiminnassa, eläintiloilla, ravi- ja ratsastustalleilla, eläinhoitoloissa, kotieläintarhoissa ja -puistoissa sekä muissa maaseutuelinkeinoja harjoittavissa yrityksissä.

Teollisuusliitto sopii maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.

Alalla työskentelee noin 800 Teollisuusliiton jäsentä.

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Jukka-Pekka Hiltunen, 020 774 1097 tai 040 769 4698, [email protected]

Sopimusasiantuntija Riikka Vasama, 020 774 1213 tai 0400 484 528, [email protected]

Allekirjoituspöytäkirja

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2022

Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaisia kokemuksia alan työpaikoista ja erilaisista työtehtävistä sekä alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Ohjelma antaa koululaisille mahdollisuuden tutustua käytännön työhön.