Maaseutuelinkeinot

Alan työntekijät työskentelevät avomaaviljelytiloilla ja niiden yhteydessä jatkojalostuksessa ja pakkaamoissa, maatilatalouden lomitustoiminnassa, eläintiloilla, ravi- ja ratsastustalleilla, eläinhoitoloissa, kotieläintarhoissa ja -puistoissa sekä muissa maaseutuelinkeinoja harjoittavissa yrityksissä.

Teollisuusliitto sopii maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.

Alalla työskentelee noin 800 Teollisuusliiton jäsentä.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaa sopimusasiantuntija Riikka Vasama, 020 774 1213 ja 0400 484 528, [email protected]

Allekirjoituspöytäkirja

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2022

Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaisia kokemuksia alan työpaikoista ja erilaisista työtehtävistä sekä alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Ohjelma antaa koululaisille mahdollisuuden tutustua käytännön työhön.