Maatalous-, puutarha-, turkistuotanto- sekä viher- ja ympäristörakentamisalalle hyväksytty uudet työehtosopimukset

Teollisuusliiton hallinto on hyväksynyt Maaseudun Työnantajaliiton kanssa sovitut neuvotteluratkaisut maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, turkistuotantoalan sekä viher- ja ympäristörakentamisalan uusiksi työehtosopimuksiksi ajalle 1.2.2023–31.1.2025.

Yleiskorotukset toteutetaan sentitettyinä 1.3.2023 ja 1.3.2024 alkaen. Uusille työntekijöille maksettavat taulukkopalkat nostetaan niin ikään saman sentityksen mukaisesti. Lisäksi vuonna 2024 maksetaan euromääräinen kertaerä sekä vakituisille että määräaikaisille työntekijöille. Lisät korotetaan 1.3.2023 alkaen kuudella prosentilla.

Ensimmäinen yleiskorotus 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien on

  • maaseutuelinkeinoissa 0,35 euroa / tunti
  • puutarha-alalla 0,35 euroa / tunti
  • turkistuotantoalalla 0,36 euroa / tunti
  • viher- ja ympäristörakentamisalalla pk-seudulla 0,40 euroa / tunti, I-alueella 0,38 euroa / tunti ja II-alueella 0,37 euroa / tunti.

Sovittu korotustapa nostaa suhteessa eniten kaikkein matalapalkkaisimpien työntekijöiden palkkoja ja palkkaratkaisussa on huomioitu aloille tyypillinen kausityö. Kustannusvaikutus vastaa yleiskorotuksen osalta 6 prosenttia ja kokonaisuudessaan yleistä linjaa mukaillen noin 7 prosenttia.

Työehtosopimusten useat sisällölliset muutokset sekä tarkemmat tiedot alakohtaisista palkkaratkaisuista ovat pian luettavissa allekirjoituspöytäkirjoista maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, turkistuotantoalan sekä viher- ja ympäristörakentamisalan sopimusalasivuilla.

Uusien sisältöjen lisäksi Teollisuusliitto ja Maaseudun Työnantajaliitto ovat uudistaneet työehtosopimusten rakennetta ja ilmaisutapaa selkeämmäksi. Uudistuksen toivotaan helpottavan työehtosopimusten luettavuutta työpaikoilla. Uudet työehtosopimukset kieliversioineen päivitetään yllä mainituille sopimusalasivuille heti niiden valmistuttua.

Teollisuusliiton aloilla työskenteleville jäsenille lähetetään lähiaikoina sähköpostitse tarkempaa tietoa omaa alaa koskevista palkankorotuksista sekä työehtojen muutoksista.