Hirsitaloteollisuuden työntekijöille uusi työehtosopimus 2024–2025

Teollisuusliiton hallinto hyväksyi maanantaina 4.3. hirsitaloteollisuuden uuden työehtosopimuksen. Myös työnantajia edustava Puuteollisuus ry on hyväksynyt sopimuksen. Työehtosopimus astuu voimaan 1.3.2024 ja se on voimassa 31.5.2025 asti. Sopimus sisältää myös mahdollisuuden optiovuodesta. Jos optiosta ei päästä sopimukseen 30.4.2025 mennessä, päättyy sopimus 31.5.2025 ilman erillistä irtisanomista.

Osapuolet ovat lisäksi hyväksyneet, että pientalovalmistaja Kannustalo Oy liittyy sopimukseen yhtymissopimuksen kautta ja noudattaa hyväksyttyä työehtosopimusta normaalisitovuuden kautta 1.3.2024 alkaen.

Palkankorotusten lisäksi työehtosopimukseen saatiin tekstimuutoksia muun muassa parannuksia henkilöstöedustajan vapautukseen ja korvaukseen. Lisäksi ehdot paranivat arkipyhien ja käytössä olevan keskituntiansion osalta. Vastaavasti tilapäisen vuorojärjestelmän tasoittumisjakso piteni työnantajien toiveiden mukaisesti jonkin verran.

Palkankorotukset vuonna 2024

Yleiskorotus

Sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,95 %.

Työkohtaisten aikapalkkojen korotukset

Työehtosopimuksen 12 §:n mukaisia aikapalkkoja korotetaan 3,95 % 1.3.2024.

Vuorolisien, lauantaityölisän ym. lisien korotukset

Työehtosopimuksen mukaisia vuoro-, ilta-, yö- ja lauantailisiä korotetaan 3,95 % 1.3.2024.

Oppisopimusoppilaiden palkkojen korotukset

Oppisopimusoppilaiden palkkoja korotetaan 3,95 % 1.3.2024.

Kertaerä vuonna 2024

Työntekijälle maksetaan lisäksi kertaerä, jonka suuruus on 305 euroa ja se maksetaan syyskuun 2024 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Palkankorotukset vuonna 2025

Osapuolet neuvottelevat 30.4.2025 mennessä 1.6.2025 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkkojen korottamisesta.  Mikäli 1.6.2025 toteutettavan palkkaratkaisun mukaisten palkankorotusten suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen 30.4.2025 mennessä, sopimus päättyy 31.5.2025.