Jaostot kaudelle 2023–2028

Kunkin jaoston kokoonpanosta ja tehtävistä päättää liiton sääntöjen 5 § kohdan 28 mukaisesti hallitus. Jaostojen jäsenet ovat liiton sopimusaloilla työskenteleviä aktiiveja, jotka osallistuvat toimialueensa toimintaan myös paikallisella ja alueellisella tasolla. Jaostojen jäsenillä ei ole varajäseniä.

Jaostot toimivat liiton yksiköiden alaisuudessa seuraavasti:

Yksiköt nimeävät erikseen jaostojen toiminnasta vastaavat toimitsijat. Jaostot ovat liiton hallituksen nimeämiä kyseessä olevan yksikön alaisuudessa toimivia asiantuntija- ja apuelimiä.

Jaostojen tehtäviä ovat:

  1. Osallistua toimialueensa osalta ja yksikkönsä kautta liiton toimintasuunnitelman valmisteluun ja toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan.
  2. Osallistua yksikön päällikön kanssa sovitulla tavalla toimialueensa tapahtumien järjestelyihin.
  3. Osallistua ja seurata toimialueensa paikallista ja alueellista toimintaa sekä tehdä toimintaan liittyviä kehittämisehdotuksia.

Jaostojen kokoukset pidetään vastuutoimitsijan ja jaoston puheenjohtajan kutsusta pääsääntöisesti 2–4 kertaa vuodessa. Jaostojen kokousasioiden valmistelusta ja esittelystä vastaa jaoston toiminnasta vastaavasta yksiköstä valittu vastuutoimitsija ja sihteerinä toimii tehtävään nimetty sihteeri. Yksiköiden asiantuntijat osallistuvat jaostojen kokouksiin yksikön päällikön kanssa sopimallaan tavalla.