Jäsenkyselyn edustavuus

Työmarkkinoiden käytettävissä olevien jäsenten ja kyselyyn vastanneiden ikäjakaumat

Kyselyyn vastanneet Teollisuusliiton 18–65-vuotiaat työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet

Sektori

Jäsenet

Vastaajat, N=13 500

Teknologiasektori

57,5 % 52,7 %

Kemian sektori

19,5 % 19,1 %

Puutuotesektori

11,6 % 15,1 %

Erityisalojen sektori

11,3 % 13,0 %

Sukupuoli

Jäsenet

Vastaajat, N=13 500

Miehet

80,7 % 74,6 %

Naiset

19,3 % 25,4 %

Keski-ikä

Jäsenet

Vastaajat, N=13 500

Miehet

44,3 45,2

Naiset

46,5 45,8

Kieli

Jäsenet

Vastaajat, N=13 500

Suomi

94,6 % 95,4 %

Ruotsi

3,0 % 3,1 %

Englanti*

2,4 % 1,5 %
*Englanninkielinen kysely lähti kaikille niille, joiden kieli jäsenrekisterissä oli muu kuin suomi tai ruotsi.

Toiminta-alue

Jäsenet

Vastaajat, N=13 500

Helsinki – Uusimaa

13,0 % 13,2 %

Varsinais-Suomi – Satakunta

18,3 % 16,7 %

Häme – Pirkanmaa

19,9 % 20,4 %

Kaakkois-Suomi – Savo-Karjala

18,7 % 19,1 %

Vaasa – Keski-Suomi

16,7 % 17,3 %

Oulu – Lappi

13,3 % 13,0 %

Ahvenanmaa

0,2 % 0,2 %

Kyselyyn vastanneet ikäryhmittäin ja sukupuolittain

Palaa Jäsentutkimus 2020 -sivulle