Vuokratyö

Vuokratyössä työntekijällä on työsuhde työnvuokrausyritykseen, vaikka itse työsuoritus tehdäänkin niin sanotussa käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyrityksellä on työn johto- ja valvontaoikeus. Lisäksi se vastaa työntekijän opastamisesta ja työturvallisuudesta.

Vuokratyönantajia koskevat samat velvoitteet kuin perinteisessäkin työsuhteessa. Työsopimuksen tulisi yleensä olla toistaiseksi voimassa oleva. Pelkästään se, että kyse on vuokratyöstä, ei oikeuta tekemään määräaikaista työsopimusta. Vuokratyössä noudatetaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta, ellei vuokrayritys ole sidottu muuhun työehtosopimukseen.