Harja- ja sivellinalat

Harja- ja sivellinalojen työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kemianteollisuus ry:n kuuluvien yritysten harja- ja sivellinteollisuuden sekä niihin verrattavien alojen teollisuuslaitosten ja niiden apuosastojen sekä näiden työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Alalla työskentelee noin 60 Teollisuusliiton jäsentä.