Uusi työehtosopimus harja- ja sivellinaloille

Harja- ja sivellinalojen uusi kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 6.3.2023 ja 28.2.2025 välisen ajan. Sopimuksen piirissä on noin 50 työntekijää.

Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat 5,5 prosentin yleiskorotuksesta, 0,2 prosentin paikallisesta erästä ja 760 euron kertaerästä.

Tarkemmin kuvattuna palkkoja korotetaan tänä vuonna 2,2 prosentin yleiskorotuksella. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 3,3 prosenttia. Helpotusta talven aikana korkeiksi kohonneisiin kustannuksiin maksetaan kertakorvauksina, joita ratkaisu sisältää vuodelle 2023 yhteensä 760 euroa. Ensimmäinen 380 euron erä tulee maksuun toukokuussa. Elokuussa puolestaan maksuun tulee toinen 380 euroa sopimuksen myöhennyskorvauksena. Vuoden 2024 palkankorotuksiin sisältyy 0,2 prosentin yrityskohtainen erä, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 5,5 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Lisät nousevat 3,3 prosentilla 1.3.2024 alkaen.

Sopimuksen tekstimuutokset sisältävät panostuksen työhyvinvoinnin laajaan kehittämiseen. Sopimuskauden päätavoitteina on kehittää työntekijöiden hyvinvointia ja eri-ikäisten ihmisten huomioimista työpaikoilla sekä nostaa perehdytyksen merkitystä ja arvostusta. Työn- ja perhe-elämän yhteensovittamista on myös edistetty pienin askelin.

Voit lukea tiivistelmän työehtosopimuksen muutoksista tästä linkistä.