Teollisuusliitossa avoinna olevat työpaikat

Järjestäjäharjoittelija

Teollisuusliitto hakee neljää järjestäjäharjoittelijaa eri puolille Suomea. Järjestäminen on kollektiivista edunvalvontaa. Tavoitteena on oppia toimintamalli, jolla järjestäjä auttaa työpaikoilla jäsenistöä parantamaan ja puolustamaan yhteisvoimin ja -toimin työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimimaan työntekijöiden yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. 

Järjestäjä saa työntekijät järjestäytymään ja toimimaan heille tärkeiden työpaikkaa koskevien edunvalvontakysymysten avulla. Harjoittelija tutustuu ja pääsee kokeilemaan järjestäjän työtä.

Järjestäjäharjoittelu kestää 16 viikkoa, sisältäen 78 tuntia lähiopetusta (12 päivää) ja 7 + 7 viikon ohjatut harjoitusjaksot. 

Syksyn 2024 harjoittelu toteutetaan 12.8.–29.11.2024.

Järjestäjäharjoitteluun voivat hakea kaikki Teollisuusliiton kollektiivisesta edunvalvonnasta kiinnostuneet jäsenet. 

Hae harjoitteluun 17.4.2024 mennessä. 

Lisätietoja järjestäjäharjoittelusta antaa  järjestämistoimitsija:

Uudenmaan toiminta-alue: Petteri Männistö, 0400 514 403
Etelä-Suomen toiminta-alue: Jukka Kostiainen, 040 634 2731
Lounais-Suomen toiminta-alue: Antti Maijala, 044 518 9935
Itä-Suomen toiminta-alue: Markus Laukkanen, 040 922 6692
Sisä-Suomen toiminta-alue: Jussi-Pekka Ahonen, 040 565 7193
Pohjanmaan toiminta-alue: Vesa Autio, 041 435 5218
Pohjois-Suomen toiminta-alue: Ville Rantala, 040 552 5209

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Liittoon kuuluu yli 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät 35 sopimusalalla. Keskeisimpänä tavoitteenamme on parantaa työehtoja neuvottelemalla ja sopimalla. Meillä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimintamme vaikuttaa monin tavoin työntekijöiden arkeen. Tule mukaan innokkaaseen ja eteenpäin katsovaan joukkoomme edistämään hyvää työelämää!

Lue lisää ja hae

Polkuopinnot yhteisöpedagogiopintoihin

Sinustako korkeakouluopiskelija?

Teollisuusliitto tarjoaa jäsenilleen väylän korkeakouluopintoihin niin sanottujen polkuopintojen avulla yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa. 60 opintopisteen laajuiset polkuopinnot kestävät 1–1,5 vuotta.

Polkuopintoryhmään otetaan 15 opiskelijaa. Opinnot alkavat ensi syksynä. Teollisuusliitto tukee opintoja taloudellisesti maksamalla hyväksytysti suoritettujen opintojen kurssimaksut.

Valinnoissa luemme eduksi aktiivisen opiskelun Murikka-opistossa tai muussa vastaavassa ammattiliiton opinahjossa. Lisäksi edellytämme sitoutumista opintojen loppuun saattamiseen.

Kun opiskelija on suorittanut 60 opintopistettä, on hänellä mahdollisuus hakea tutkintotavoitteisiin yhteisöpedagogin opintoihin erillishaun kautta.

Opintoryhmän lisäksi opiskelijan tukena toimii Murikka-opisto, jotta opinnot sujuvat ja etenevät. Ohjaamme ja järjestämme vertaistapaamisia verkossa tarpeen mukaan. Polkuopintojen aikana järjestetään myös kolme lähiohjausjaksoa Murikassa.

Täytä hakemuksesta tähdellä merkittyjen kohtien lisäksi ainakin:

  • työkokemus
  • koulutustaso, oppilaitos sekä suorituksen ajankohta
  • Murikassa tai muussa oppilaitoksessa käymäsi kurssit
  • varsinainen vapaamuotoinen hakemus liitetiedostona. Kerro siinä, miksi haet opintoihin, suunnitelma opintojen etenemisestä ja tietotekniset valmiutesi

Lähetä hakemuksesi 5.5.2024 mennessä. 

Lisätietoja antaa Timo Lehto: [email protected] tai  puh. 040 752 6318.

Tutustu polkuopintoihin tarkemmin tästä. Yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot 60 op (Verkko-opinnot) | Avoin AMK - Humak


Lue lisää ja hae