Solidaarisuustoiminta

Solidaarisuustoiminta on vahva osa Teollisuusliiton kansainvälistä toimintaa. Teollisuusliitolla ja sen edeltäjillä on pitkä historia solidaarisuustoiminnassa kehittyvien maiden työntekijöiden tukemisessa. Sitä tehdään sekä Suomen lähialueilla että globaalisti.

Solidaarisuushankkeilla pyritään edistämään työelämänoikeuksia, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International Labour Organization) perussopimuksiin, kuten järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen sopimusoikeus. Hankkeita tehdään ensisijaisesti yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Liiton eri asiantuntijoiden erityisosaamista hyödynnetään hankkeiden toteutuksissa.

Olemme mukana hankkeissa Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa-Amerikassa sekä Suomen lähialueella Baltiassa. Hankkeet ovat usein koulutushankkeita ja keskittyvät työelämän oikeuksiin sekä liittojen järjestöllisen ja työmarkkinaosaamisen vahvistamiseen. Hankkeissa ovat myös naisten ja nuorten asema vahvasti mukana.

Jäsenemme osallistuvat myös suoraan SASK:n toimintaan muun muassa Kunnon työn Lähettiläs -toiminnan kautta kotimaassa sekä osallistumalla SASK:n opintomatkoihin.