Kyselyissä kuuluu jäsenten ääni

Tutkimusyksikkö toteuttaa erilaisia kyselyjä ja tutkimushankkeita. Niillä tuotetaan tietoa Teollisuusliiton moniin tarpeisiin. Pääasiassa kyselyt kohdennetaan luottamusmiehille tai muulle jäsenistölle. Tällöin esimerkiksi sopimusala tai alue voi olla tutkimukseen valittujen osallistujien eli kulloinkin tehdyn otannan kriteerinä. Mitä halutaan tietää vaikuttaa siihen, keneltä ja miten asiasta kysytään.

Jotkut kyselyt toteutetaan säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi suhdannekysely lähetetään luottamusmiehille sähköpostitse puolivuosittain ja edustavalla otannalla tehty jäsenkysely osalle jäsenistöä 4-5 vuoden välein. Edustava otanta tarkoittaa, että osallistujat on valittu edustamaan koko jäsenistöä muun muassa ikä, sukupuoli, sopimusala ja alue huomioiden.

Syksystä 2018 alkaen niin sanotuilta luottamusmies- ja jäsenpaneeleilta kuullaan jäsenten ääntä ja haetaan arvioita moniin ajankohtaisiin asioihin. Paneeleihin valitaan osallistujat vapaaehtoisuuden perusteella eli ilmoittautumisperiaatteella.

Kun sähköpostiviestin lähettäjänä on [email protected], niin kyselyn toteuttaa tällöin Teollisuusliiton tutkimusyksikkö. Kutsu sähköisesti toteutettavaan kyselyyn löytää perille vain, jos sähköpostiosoite on käytössä.

Kyselyt toteutetaan sähköisesti joko SurveyPal– tai Webropol-kyselyohjelmistoilla. Laajamittainen jäsentutkimus tehdään pääsääntöisesti postikyselynä. Teollisuusliiton ensimmäinen jäsentutkimus toteutetaan vuosina 2018–2019.

Kaikissa tutkimusyksikön toteuttamissa kyselyissä ja muissa tutkimushankkeissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Teollisuusliitto ry:n tutkimusyksikkö on laatinut myös erillisen aineistonhallintasuunnitelman.