Kyselyissä kuuluu jäsenten ääni

Tutkimusyksikkö toteuttaa erilaisia kyselyjä ja tutkimushankkeita. Niillä tuotetaan tietoa Teollisuusliiton moniin tarpeisiin. Pääasiassa kyselyt kohdennetaan luottamusmiehille tai muulle jäsenistölle. Tällöin esimerkiksi sopimusala tai alue voi olla tutkimukseen valittujen osallistujien eli kulloinkin tehdyn otannan kriteerinä. Mitä halutaan tietää vaikuttaa siihen, keneltä ja miten asiasta kysytään.

Osa kyselyistä toteutetaan säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi suhdannekysely lähetetään pääluottamusmiehille sähköpostitse neljä kertaa vuodessa ja jäsenpaneelikyselyjä toteutetaan useampi vuodessa.

Jäsenpaneeleissa kuullaan jäseniä ja haetaan arvioita moniin ajankohtaisiin asioihin. Jäsenpaneeliin voivat osallistua kaikki työelämän käytettävissä olevat jäsenet. Osallistumisen edellytys on toimiva sähköpostiosoite.

Kun sähköpostiviestin lähettäjänä on [email protected], niin kyselyn toteuttaa tällöin Teollisuusliiton tutkimusyksikkö. Kutsu sähköisesti toteutettavaan kyselyyn löytää perille vain, jos sähköpostiosoite on käytössä.

Kyselyt toteutetaan sähköisesti joko SurveyPal– tai Webropol-kyselyohjelmistoilla.

Teollisuusliiton jäsentutkimus tehdään 3–5 vuoden välein. Ensimmäinen jäsentutkimus toteutettiin vuonna 2020. Seuraavan kerran jäsentutkimus tehdään vuonna 2023.

Kaikissa tutkimusyksikön toteuttamissa kyselyissä ja muissa tutkimushankkeissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Teollisuusliitto ry:n tutkimusyksikkö on laatinut myös erillisen aineistonhallintasuunnitelman.