Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen kohtelu on reilua toimintaa työelämässä ja yhteiskunnassa, jota ohjaa ja valvoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait. Työpaikka, jossa nämä asiat ovat kunnossa ja niitä yhteistoiminnassa vaalitaan ja kehitetään, on työntekijän psykososiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna terveellinen. Yhdessä rakennetut suunnitelmat ovat tärkeimmät työkalut syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. Työpaikka, jossa yhdenvertainen kohtelu, ja tasa-arvoinen toimintakulttuuri on kohdillaan, on haluttu ja arvostettu työpaikka, jossa henkilöstö sitoutuminen ja pysyvyys on aistittavissa ja mitattavissa.

Työpaikan reilu toiminta alkaa jo työpaikkailmoituksen julkaisemisesta ja se kantaa aina eläkkeelle siirtymiseen saakka. Työntekijöitä tulee kaikissa työsuhteen vaiheissa suojella häirinnältä ja syrjinnältä.