Työaika

Työaikalaki jaksamisen turvana

Työaikalaki koskee kaikkia työntekijöitä. Työnantajan on pidettävä kirjaa tehdyistä työtunneista ja maksetuista korvauksista. Työaikalain ylityöaika- ja lepoaikasäännösten noudattaminen on tärkeä osa työsuojelua.

Ruokatunti

Kun työaika on yli kuusi tuntia vuorokaudessa, on työntekijälle annettava työaikalain mukaan ruokatunti. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästäkin lepoajasta. Mikäli työntekijä saa poistua tauon aikana työpaikalta, lepoaikaa ei lueta työaikaan.

Ylityö

Ylityötä on työaika, joka ylittää säännöllisen vuorokautisen tai viikoittaisen työajan. Työntekijän kanssa on joka kerta sovittava erikseen ylitöiden tekemisestä. Työntekijän ei ole siis pakko suostua ylitöiden tekemiseen, vaikka työnantaja sitä pyytäisi.

Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla korotettu palkka. Seuraavilta tunneilta maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 % korotettu palkka ja seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka. Työehtosopimuksen mukaisesti tarkastellaan vuosittaisen enimmäistyöajan rajaa: kalenterivuodessa tai erikseen sopien 12 kuukauden ajalla keskimäärin enintään 48 tuntia viikossa.