Hirsitaloteollisuus

Hirsitaloteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan hirsitaloja, hirsirakennuksia, hirsiä sekä hirsiaihioita ja CLT:tä valmistavien Puuteollisuus ry:n jäsenyritysten ja kaikkien niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimus on yleissitova.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaavaa sopimusasiantuntija Lauri Sallila, 020 774 1147 tai 040 556 5373, [email protected].