Toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus?

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakinaista työsuhdetta. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa siihen asti, kun se joko työntekijän tai työnantajan puolelta päätetään.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus on voimassa siihen asti, kun määräaika umpeutuu tai sovittu työ tulee tehdyksi. Määräaikainen työsopimus ei pääsääntöisesti ole irtisanottavissa kummankaan puolelta, vaan se päättyy määräajan kuluttua. Työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä saattaa seurata vahingonkorvausvastuu. Jos haluat irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen, on parasta keskustella työnantajan kanssa; useimmiten parhaimpaan lopputulokseen pääsee sopimalla yhdessä menettelytavoista.

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Tällaisena syynä voi olla esimerkiksi toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus. Määräaikaisten sopimusten toistuva käyttö ilman perusteltua syytä on kielletty.

Jos määräaikaisen työsopimuksen käytölle ei ole ollut asiallista perustetta, on työsopimus toistaiseksi voimassa oleva sen sovitusta määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslaki ei kuitenkaan rajoita määräaikaisen työsopimuksen solmimista työntekijän omasta aloitteesta.

Osa-aikaisen työntekijän oikeus lisätyöhön

Työantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä ensisijaisesti osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen. Vapautuvista työpaikoista on myös ilmoitettava siten, että osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua näihin työtehtäviin.