Gäller arbetsavtalet tills vidare eller under en bestämd tid?

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare innebär ett ordinarie arbetsförhållande. Ett arbetsavtal som gäller tills vidare gäller ända till det avslutas antingen med arbetstagarens eller arbetsgivarens beslut.

Ett tidsbundet arbetsavtal

Ett tidsbundet arbetsavtal gäller tills den bestämda tiden går ut eller arbetet som avtalats har utförts. Ett tidsbundet arbetsavtal kan i regel inte sägas upp av någondera parten, utan upphör efter en bestämd tid. Om ett arbetsavtal avslutas i förtid kan skadeståndansvar följa. Om du vill säga upp ett tidsbestämt arbetsavtal ska du diskutera med din arbetsgivare; oftast nås det bästa slutresultatet genom att tillsammans komma överens om hur man ska göra.

Ett tidsbundet arbetsavtal kan tecknas enbart om det finns en grundad orsak till det En sådan orsak kan vara till exempel ett vikariat på grund av en annan arbetstagares frånvaro. Att teckna flera tidsbundna arbetsavtal i följd utan en grundad orsak är förbjudet.

Utan en grundad orsak till ett tidsbundet avtal, gäller arbetsavtalet tills vidare oavsett att det ingåtts för en bestämd tid. Arbetsavtalslagen begränsar dock ingående av tidsbundna arbetsavtal på arbetstagaren eget initiativ.

Deltidsanställdas rätt till tilläggsarbete

Arbetsgivaren har skyldighet att erbjuda tilläggsarbete i första hand till de arbetstagare som arbetar på deltid. Om lediga platser ska meddelas på ett sådant sätt att anställda som arbetar på deltid eller under en bestämd tid har möjlighet att söka dessa platser.