Kollektivavtal

Industrifacket förhandlar fram kollektivavtal tillsammans med arbetsgivarförbunden. Ett kollektivavtal är ett grundavtal som fastställer arbetet i branscherna för kollektivavtalet. Där bestäms bland annat lön, arbetstid, lön för sjukdomstid, ersättning för arbete under söckenhelg osv.

Kollektivavtalets villkor är minimivillkor som arbetsgivaren åtminstone ska följa gällande alla anställda, även sommarjobbare. Då du alltså tecknar ett arbetsavtal med en arbetsgivare ska du komma ihåg, att arbetsavtalet inte får ha sämre villkor än kollektivavtalet. Det är bäst att alltid kontrollera minimivillkoren för arbetsförhållandet i branschens kollektivavtal.

Industrifackets medlemmar arbetar i industribranscher, bland annat inom kemisk industri, metallindustri och mekanisk skogsindustri. Se förbundets avtalsbranscher här.

Industrifacket är en intressebevakare

Industrifacket har till uppgift att övervaka att villkoren i kollektivavtalet följs på medlemmarnas arbetsplatser. Genom att gå med som medlem i facket säkrar du att du har en trygghet bakom dig i arbetslivet.

Om kollektivavtalet kan du fråga förtroendemannen på din arbetsplats eller fackets kontor. De flesta avtal hittas på webben i Finlex.