Borst- och penselbranscher

Bestämmelserna i kollektivavtalet för borst- och penselbranscherna tillämpas på borst- och penselindustrin i företag som hör till Kemiindustrin rf samt därmed jämförbara branschers industrianläggningar och dessas assisterande avdelningar samt på arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 60 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Petri Ahokas, 020 774 1114 eller 050 306 4430, [email protected].