Förbundets styrelse

Industrifackets styrelse åren 2018-2023. Styrelsen har sammanlagt 28 medlemmar.

Presidiet för Industrifackets styrelse

Ordförande Riku Aalto

Första viceordförande Turja Lehtonen

Andra viceordförande  Heli Puura

Tredje viceordförande Jari Nilosaari

Styrelsemedlemmar och suppleanter

Ordinarie medlem

1. suppleant

2. suppleant

3. suppleant

Riku Aalto Eero Kelppe Antti Laitinen Teemu Mäki
Satu Heijari Harri Seesranta Sauli Holappa Esa Sainio
Hannu Koistinen Eero Holsti Juha Pakarinen Voitto Mansikkamäki
Heidi Koivisto Jari Roslöf Petri Kallio Pirjo Pesonen
Tapio Kuhmonen Paavo Niskanen Erkki Sinisalo Sari Kinisjärvi
Anu Lammi Virpi Kosonen Suvi Vaara Soile Pasanen
Arto Liikanen Ville Kivimäki Tuomo Liukkunen Aimo Äikäs
Mika Lindblad Anu Luhtanen Pasi Lattunen Risto Karhu
Janne Naukkarinen Jarno Kemiläinen Tapani Kontio Milja Tuomainen
Jari Nilosaari Marilla Hokkanen Esa Sorila Risto Lepola
Ronny Norrgård Jarmo Eskelinen Eija Uusivirta Kati Keskisarja
Mathias Pukkila Vesa Autio Kari Nokelainen Jukka Suomela
Heli Puura Anne Gärding Tuija Pircklen Sami Hietaharju
Sami Ryynänen Ismo Raatesalmi Elof Juselius Juha-Pekka Siltala
Peter Sjökvist Sari Yliaho Magnus Lindholm Tom Lindholm
Mari Tuomaala Jani Kurtti Tiina Elkki Päivi Eskola
Lasse Vertanen Teija Mattila Antti Smura Janne Himanen
Jarno Viljakainen Jari Vilen Ritva Korhonen Jari Mäki-Koivisto
Pentti Iso-Aho Vesa Kervinen Tanja Levaniemi
Mikael Kaartoaho Eveliina Koivisto Maija Vikkula Riina Pensikkala
Reijo Kontinen Hannu Vallintaus Tapani Collin Juha-Matti Kiviluoma
Turja Lehtonen Toni Keränen Ensio Moisanen Ville Korpinen
Antero Palomäki Tero Isotalo Toni Leppälahti Pertti Lindqvist
Hanna-Kaisa Rokkanen Jari Jormalainen Timo Voutilainen Tommi Vanhala
Asko Saarinen Maritta Nousiainen Matti Rajala Risto Huusko
Antti Salonen Rauno Lehtinen Virva-Mari Rask Marko Svärd
Petri Sorvali Harri Kupiainen Maarit Virta Jukka Mäkelä
Mika Vuoti Kari Mehtälä Sauli Hilden