Varför motsätter sig facket regeringsprogrammet?

Petteri Orpos regeringsprogram innehåller ett stort antal försämringar som påverkar arbetstagarnas vardag och rättigheter:

  • Samtliga försämringar och nedskärningar i regeringsprogrammet slår mot en och samma grupp: arbetstagarna.
  • Besluten motiveras med statsekonomin trots att höginkomsttagarnas beskattning sjunker rejält. En tia i månaden för en kock och 1 000 euro per år för en VD är en rätt träffande beskrivning.
  • Regeringen går först in för att begränsa strejkrätten. Målet är att förhindra arbetstagarnas protester mot nedskärningarna och försämringarna.
  • Regeringen genomför näringslivets intressegruppers mål som sådana. Arbetstagarnas mål beaktades däremot inte all i regeringsprogrammet.
  • Om paketet går igenom som sådant är det frågan en betydligt hårdare helhet än konkuirrenskraftsavtalet eller ”kiky”.

Frågor och svar om #VägandeSkäl

Alla nyheter om #VägandeSkäl hittar du här

#VägandeSkäl

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan