Varför motsätter sig facket regeringsprogrammet?

Petteri Orpos regeringsprogram innehåller ett stort antal försämringar i arbetstagarnas vardag och rättigheter:

  • Samtliga försämringar och nedskärningar i regeringsprogrammet slår mot en och samma grupp: arbetstagarna.
  • Besluten motiveras med statsekonomin trots att höginkomsttagarnas beskattning sjunker rejält. En tia i månaden för en kock och 1 000 euro per år för en VD.
  • Regeringen gå först in för att begränsa strejkrätten. Målet är att förhindra arbetstagarnas protester mot nedskärningarna och försämringarna.
  • Regeringen genomför näringslivets intressegruppers mål som sådana. Arbetstagarnas mål beaktades inte alls.
  • Om paketet går igenom i sin helhet är det frågan en betydligt hårdare helhet än ”kiky”. Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet och löneutbetalningen i förändringssituationer.

Frågor och svar om #VägandeSkäl

Mer detaljerad information om verksamhetsställena och arbetsnedläggelserna finns här

Frågor och svar om strejk

Alla nyheter om #VägandeSkäl hittar du här

#VägandeSkäl

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan