Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen

Avtalspartner är Medieförbundet rf.

Avtalet tillämpas på arbetstagare och servicemän som arbetar för Medieförbundets medlemsföretag. Avtalsbranschen bestäms i kapitel 1 i kollektivavtalet.

Avtalet är allmänbindande, och det måste således följas i alla företag inom grafiska branschen i Finland. Grafiska branschen inkluderar tillverkning och utgivning av böcker, tidningar och övriga tryckartiklar. I branschen jobbar cirka 6 100 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jari Kosonen-Nikulainen, 020 774 1119 eller 0500 712 793, [email protected].