Ge respons

Kontaktuppgifter

Du hittar direkta e-postadresser till Industrifackets anställda under Kontaktuppgifter.

I början av webbformuläret kan du välja till vilken avdelning du vill ge respons

Om du vill ha svar på en fråga, eller överlag vill att din respons besvaras, är det viktigt att du uppger dina kontaktuppgifter.

Respons