Skattekort

Lämna ditt skattekort till arbetsgivaren

Då du börjar ett nytt arbete, ska du lämna ditt skattekort till arbetsgivaren. Arbete som utförts utan skattekort är olagligt, svartjobb.

I ett normalt arbetsförhållande betalar din arbetsgivare in lönen till ditt konto och som ett bevis på det får du en löneremsa eller ett lönekvitto. På kvittot ska framgå grundlönen, betald övertid och annan ersättning samt de avgifter som dras av från lönen. Arbetsgivaren drar av från lönen förskottsinnehållning för beskattningen, arbetstagarens pensionsavgift och en arbetslöshetsavgift. Även Industrifackets medlemsavgift dras av från din lön direkt, om du fyllt i ett avtal om detta och lämnat det till din arbetsgivare. Kom ihåg att medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Du får ett skattekort på skattebyrån och skattekortet sänds vanligen per post hem till dig.

Jobba inte svart

För svart arbete betalas ingen skatt. Då betalas inte lönen in på kontot utan arbetstagaren får lönen som kontanter. För lön som intjänas svart fås ingen löneremsa, och arbetsgivaren betalar inte pensionsförsäkringsavgifter och sköter inte till exempel olycksfallsförsäkring eller arbetslöshetsdagpenning och arbetstagarens motsvarande rättigheter.

Gå inte med på att jobba svart! En arbetstagare som jobbar svart är alltid i en svagare ställning än en arbetstagare som jobbar i ett lagligt arbetsförhållande.

I ett riktigt arbetsförhållande tecknar arbetsgivaren en olycksfallsförsäkring och betalar försäkringspremie för varje arbetstagare. Olycksfallsförsäkringen ersätter om du råkar ut för ett olycksfall under arbetstid eller under arbetsresa eller om du insjuknar i en yrkessjukdom.

Om du jobbar svart och råkar ut för problem med din arbetsgivare har du dåliga möjligheter att tillgodose dina rättigheter. Betalningar som en arbetsgivare som inte följer arbetslivets spelregler borde betala dig kan fördröjas eller förhindras, och till exempel vid arbetsolycksfall kan det bli problem med försäkringarna.

Facket förhandlar för din räkning

Då du hör till Industrifacket kämpar du inte ensam för dina rättigheter. Gå alltså inte med på för små löner, för många övertidstimmar eller veckor utan lediga dagar. Industrifacket tecknar kollektivavtal för 35 avtalsbranscher, där löner, arbetstagarens rättigheter, arbetstider, lediga dagar och annat nödvändigt fastställs.

Du behöver inte själv förhandla fram dina egna arbetsvillkor, utan de förhandlas för din räkning.