Riksomfattande regional veckoslutsutbildning

Följ med på Industrifackets veckoslutskurser! Förbundet anordnar veckoslutsutbildningar med samma innehåll inom alla sina verksamhetsområden för medlemmar som är tillgängliga på arbetsmarknaden. Verksamhetsområdena är Nyland, Sydvästra Finland, Inre Finland, Södra Finland, Östra Finland, Österbotten och Norra Finland. De svenskspråkiga kurserna är rikstäckande, det vill säga svenskspråkiga medlemmar från alla områden kan delta i dem.

Resereglemente

Rekommendationen för resorna är att använda kollektivtrafik och när man färdas med egen bil tar man med så många utbildningsdeltagare som möjligt.

Färdbiljetter beställs från förbundets resetjänst [email protected] eller per telefon 020 774 1666.

Läs mer om resereglementet här.

Rikstäckande veckoslutsutbildningar i områdena

Du hittar ämnen, tider och platser för utbildningarna i kurskalendern Telmo, där du också kan anmäla dig till en kurs i ditt område. Logga in till Telmo med hjälp av stark identifiering (mobilcertifikat eller nätbankskoder).

Kontakta utbildningsenheten vid problem med inloggningen eller registreringen, tfn 020 774 1042.

Regionala helgkurser 2023

18.2 Startkurs för nyvalda förtroendemän (Vasa)
11–12.2 #tankesmedjan – näring till fackavdelningen (Ylihärmä)
23–24.9 Arbetslivets verktygsback (Seinäjoki)