Du kan få studiepoäng för Industrifackets kurser

Från och med början av 2022 kan uppgifter om vissa kurser som studerande slutfört på Murikka registreras i datalagret Koski, som utbildningsstyrelsen administrerar. Orsaken till detta är en reform som trädde i kraft i augusti 2021 som gäller läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, bland annat Murikka-institutet. I fortsättningen är det således möjligt att samla studiepoäng (sp) genom fackföreningsstudier.

Studiepoäng kan registreras i Koski om sådana kurser på Murikka som bedömts uppfylla de kompetensbaserade kriterier som utbildningsstyrelsen definierat. För att uppgifterna ska kunna registreras i Koski krävs den studerandes godkännande, som efterfrågas i Telmo redan vi anmälan till kursen.

De uppgifter som registreras i systemet kan granskas på adressen opintopolku.fi/oma-opintopolku. Uppgifterna på sidan är endast tillgängliga för den studerande.

Reformerna förbättrar olika studieformers lika värde och jämlikhet. Uppgifterna om studieprestationerna kan användas till exempel när man söker ett jobb eller en studieplats. Beroende på läroanstalt och studieinriktning kan det också vara möjligt att räkna studiepoäng för studieprestationer på Murikka till godo också i andra examina.