Industrifackets stipendium

Vad handlar stipendiet om?

Industrifacket stöder sina studerandemedlemmar med stipendier. Chansen till att ansöka om stipendierna anordnas två gånger i året. Förbundet beviljar högst 120 stipendier på 500 euro per år. Syftet med stipendiet är att stöda aktiva medlemmar under studierna.

Vem kan få stipendiet?

Stipendiet kan beviljas till studerande på andra stadiet som tar yrkesexamen eller som bedriver fortsatta studier. Den enda förutsättningen är studerandemedlemskap i Industrifacket.

När stipendierna beviljas beaktas Industrifackets  och sektorer. Främjande av organisering bland studerande, ett aktivt grepp i att öka uppskattningen för den egna branschen samt exemplarisk verksamhet för att förbättra och upprätthålla lagandan.

Stipendiet kan beviljas en gång per person.

Hur söker man stipendiet?

Stipendieansökan fyller man i genom en elektronisk blankett som finns på www.lyyti.in/teollisuusliitonstipendi.

Studerande kan själva ansöka om stipendiet. Du kan bli fackets studerandemedlem här.

Stipendieförslag kan också läggas fram av personalen på läroanstalter, Industrifackets förtroendevalda, fackavdelningar eller Industrifackets personal.

Ansökningstiden för våren 2022 är 1.4–30.5.2022.

Hur väljs stipendiaterna och hur betalas stipendiet ut?

Industrifackets vice ordförande som ansvarar för fackets organisationsverksamhet besluter om utdelningen av stipendierna utgående från ett förslag av stipendiekommittén. Stipendiet betalas in direkt på stipendiemottagarens konto.

Mer information om Industrifackets stipendium ges per e-post, [email protected].

Beviljade stipendier hösten 2021

Beviljade stipendier våren 2021

Beviljade stipendier hösten 2020

Beviljade stipendier våren 2020

Beviljade stipendier hösten 2019