Industrifackets stipendium

Vad handlar stipendiet om?

Industrifacket stöder sina studerandemedlemmar med stipendier. Ansökningsomgångar ordnas två gånger i året. Förbundet beviljar högst 120 stipendier på 500 euro per år. Syftet med stipendiet är att stöda aktiva medlemmar under studierna.

Vem kan få stipendiet?

Stipendiet kan beviljas till studerande på andra stadiet som tar yrkesexamen eller som bedriver fortsatta studier. Det enda kravet är studerandemedlemskap i Industrifacket. Även en ordinarie medlem som har meddelat Industrifacket om sina studier och som inte har en regelbunden inkomst, kan ansöka.

När stipendierna beviljas beaktas spridningen inom Industrifackets verksamhetsregioner, sektorer och avtalsbranscher. Främjande av organisering bland studerande, ett aktivt grepp i att öka uppskattningen för den egna branschen samt exemplarisk verksamhet för att förbättra och upprätthålla lagandan är något som beaktas.

Stipendiet kan beviljas en gång per person.

Hur söker man stipendiet?

Stipendieansökan fyller man i genom en elektronisk blankett som finns på www.lyyti.in/teollisuusliitonstipendi.

Studerande kan själva ansöka om stipendiet. Du kan bli fackets studerandemedlem här.

Stipendieförslag kan också läggas fram av personalen på läroanstalter, Industrifackets förtroendevalda, fackavdelningar eller Industrifackets personal.

Hur väljs stipendiaterna och hur betalas stipendiet ut?

Industrifackets vice ordförande som ansvarar för fackets organisationsverksamhet besluter om utdelningen av stipendierna utgående från ett förslag av stipendiekommittén. Stipendiet betalas in direkt på stipendiemottagarens konto.

Vi meddelar senare på den här sidan om ansökningstiden för stipendier för hösten 2024.

Mer information om Industrifackets stipendium ges per e-post, [email protected].

Beviljade stipendier våren 2024

Beviljade stipendier hösten 2023

Beviljade stipendier våren 2023

Beviljade stipendier hösten 2022

Beviljade stipendier våren 2022

Beviljade stipendier hösten 2021

Beviljade stipendier våren 2021

Beviljade stipendier hösten 2020

Beviljade stipendier våren 2020

Beviljade stipendier hösten 2019