Fackavdelningarnas verksamhet, Norra Finland (Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland)

Fackavdelning
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20231209 / 1702080000Tapahtuman ajankohta
Ylimääräinen jäsenkokous
20231209 / 1702080000Tapahtuman ajankohta
Syyskokous