Olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom

När det inträffar en olycka på arbetsplatsen, måste man avbryta arbetet och uppsöka läkare. Anmäl händelsen till arbetsgivaren eller till en arbetskompis om det inte finns någon arbetsgivarrepresentant på plats. Det är viktigt att olyckan registreras. Det spelar inte någon roll var du får första hjälpen. Olycksfallsförsäkringsbolaget ersätter alltid det första besöket, även om det skulle visa sig att det inte var fråga om ett arbetsolycksfall.

Ett olycksfall i arbetet är en situation där en plötslig, oförutsedd och utomstående faktor orsakar arbetstagaren skada eller invalidisering. Med yrkessjukdom menas sjukdom som främst orsakats av en kemisk, fysisk eller biologisk faktor i arbetet.

För arbetsoförmåga till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom betalas en olycksfallsdagpenning som är lika stor som lönen. Dessutom ersätts vårdkostnaderna. Om den arbetstagare som har skadat sig måste byta jobb kan olycksfallsförsäkringen också ersätta yrkesinriktad rehabilitering.

Guide för allvarligt olycksfall i arbetet och allvarlig yrkessjukdom

Guiden allvarligt olycksfall i arbetet och allvarlig yrkessjukdom handleder Industrifackets arbetsplatser och medlemmar i hur man ska agera vid allvarliga olycksfall i arbetet eller allvarliga yrkessjukdomar.