Kemisk basindustri

Inom kemisk basindustri jobbar cirka 3 200 av Industrifackets medlemmar. Avtalsbranschen omfattar tillverkning av baskemikalier, tillverkning av alkaler och klor, gasindustri, gödsel- och bekämpningsmedelsindustri samt medicinindustrins råvaruindustri.

Avtalsparten är Kemiindustrin rf.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jari Kosonen-Nikulainen, 020 774 1119 eller 0500 712 793, [email protected]