Kemisk basindustri

Inom kemisk basindustri jobbar cirka 3 200 av Industrifackets medlemmar. Avtalsbranschen omfattar tillverkning av baskemikalier, tillverkning av alkaler och klor, gasindustri, gödsel- och bekämpningsmedelsindustri samt medicinindustrins råvaruindustri.

Avtalsparten är Kemiindustrin rf.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Petri Ahokas, 020 774 1114 eller 050 306 4430, [email protected].