Textil- och modebranschen

Kollektivavtalet för textil- och beklädnadsindustrin och textilindustrins servicemän ingås med Suomen Tekstiili & Muoti ry. Dessa kollektivavtal tillämpas på alla företag som bedriver produktion inom textil- och beklädnadbranschen och på deras arbetstagare. I branschen jobbar cirka 3 700 av Industrifackets medlemmar.

Kollektivavtalen är allmänbindande, så alla arbetsgivare inom textil- och beklädnadsbranschen ska följa dem, vare sig de hör till arbetsgivarfacket eller inte.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Markku Aaltovirta, 020 774 1203 eller 050 303 9294, [email protected].

Kollektivavtalslösning för textil- och modebranschen 2023–2024 (på finska)