Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen

I glasnings-, byggnadsinglasnings- och glasförädlingsbranschen jobbar cirka 300 av Industrifackets medlemmar. Branschens arbetstagare tillverkar fönster- och balkonginglasningar och utför montering dessa samt slipning av glas.

Avtalspartner är Tasolasiyhdistys ry.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Atte Kilpinen, 020 774 1076 tai 0400 571 089, [email protected].