Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen

I glasnings-, byggnadsinglasnings- och glasförädlingsbranschen jobbar cirka 300 av Industrifackets medlemmar. Branschens arbetstagare tillverkar fönster- och balkonginglasningar och utför montering dessa samt slipning av glas.

Avtalspartner är Tasolasiyhdistys ry.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Markku Aaltovirta, 020 774 1203 eller 050 303 9294, [email protected].

Avtalslösning för glasnings-, byggnadsinglasnings och glasförädlingsbranschen 2023–2024 (på finska)