Landsbygdsnäringar

Bestämmelserna i kollektivavtalet för landsbygdsnäringar följs i alla medlemsföretag som hör till Landsbygdens Arbetsgivareförbund och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 800 av Industrifackets medlemmar.

Mobiltelefonappen Hermes

Mobiltelefonappen Hermes, som Industrifacket tagit fram, har nu introducerats i appbutikerna. Den avgiftsfria applikationen är avsedd för arbetstagare och arbetsgivare inom jord- och skogsbrukssektorerna.

Den globalt unika appen ger tillförlitlig information om arbetslivets regler och livet i Finland. Innehållet är identiskt i alla fem språkversionerna. Språken är svenska, finska, engelska, ukrainska och ryska.

Avtalsexperter

Avtalsexpert Jukka-Pekka Hiltunen, 020 774 1097 eller 040 769 4698, [email protected]

Avtalsexpert Riikka Vasama, 020 774 1213 eller 0400 484 528, [email protected]