Landsbygdsnäringar

Bestämmelserna i kollektivavtalet för landsbygdsnäringar följs i alla medlemsföretag som hör till Landsbygdens Arbetsgivareförbund och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 800 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Riikka Vasama, 020 774 1213 eller 0400 484 528, [email protected]