Förtroendemannen

Arbetstagarnas representant på arbetsplatsen är en förtroendeman som arbetstagarna valt bland sig. Förtroendemannen har till uppgift att fungera som förhandlare, avtalspart, medlare och informationsförmedlare mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ta reda på vem som är förtroendeman på din arbetsplats.

Förtroendemannen känner kollektivavtalet och arbetslagstiftningen i branschen. Det är även bra att gå igenom arbetsavtalet med förtroendemannen innan det undertecknas.

Om din arbetsplats inte har en förtroendeman, är äldre arbetstagare en oersättlig hjälp när det gäller arbetsavtalsfrågor. I problemsituationer, ta gärna kontakt med Industrifackets byrå.