Semestrar och lön för semestertid

Semester

Alla arbetstagare har rätt till semester eller motsvarande ledighet. Kvalifikationsåret är tiden mellan 1 april och 31 mars.

Huvudprincipen för avtal om semestrar är att de som arbetar 35 timmar eller 14 dagar i månaden intjänar två semesterdagar per månad. Om arbetsförhållandet varat längre än ett år, intjänas 2.5 semesterdagar per månad. Rätt till semester ger även frånvaro av godtagbar orsak, såsom sjukledighet.

Lön för semestertid

För semestertiden betalas semesterlön. Timanställda som arbetar minst 35 timmar per månad har vanligen en semesterlön på 9 procent av bruttolönen, om anställningsförhållandet varit i kraft en kortare tid än ett år. Om anställningsförhållandet varit i kraft längre än ett år, är semesterlönen 11,5 procent. För timanställda som arbetar minst 14 dagar per månad bestäms semesterlönen utgående från genomsnittslönen och koefficienter. Den som har månadslön får normal lön.

Utöver semesterlön betalas dessutom semesterpremie i enlighet med kollektivavtalet. Den uppgår vanligen till hälften av semesterlönen.

Semesterdagar betalas som pengar det vill säga som semesterersättning då semester inte kan beviljas då arbetsförhållandet upphör. Semesterersättningen räknas på samma sätt som semesterlönen.

Då man kräver semesterlön, semesterersättning eller semesterpremie ska man komma ihåg att arbetstagarens rätt att kräva dessa går ut två år efter att arbetsförhållandet upphört. Olika semesterpenningar är normal beskattningsbar inkomst, vilket ska beaktas då skatteprocenten fastställs och till exempel då studie- och bostadsstöd söks.