Plantskolebranschen

Bestämmelserna i kollektivavtalet för plantskolebranschen tillämpas på anställningsförhållanden i fråga om arbetstagare som arbetar med plantskolearbete hos medlemmar till Privatskogsbrukets Arbetsgivare.

Som plantskolearbete ses även övriga arbeten i anslutning till plantskolebranschens produktionsverksamhet, såsom skakning av träd, insamling av kottar från rotstående träd, fröodlingsarbeten och skogsförädlingsarbeten.

I branschen jobbar cirka 230 av Industrifackets medlemmar.

Mobiltelefonappen Hermes

Mobiltelefonappen Hermes, som Industrifacket tagit fram, har nu introducerats i appbutikerna. Den avgiftsfria applikationen är avsedd för arbetstagare och arbetsgivare inom jord- och skogsbrukssektorerna.

pDen globalt unika appen ger tillförlitlig information om arbetslivets regler och livet i Finland. Innehållet är identiskt i alla fem språkversionerna. Språken är svenska, finska, engelska, ukrainska och ryska.

Avtalsexperter

Avtalsexpert Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 941, [email protected]