Plantskolebranschen

Bestämmelserna i kollektivavtalet för plantskolebranschen tillämpas på anställningsförhållanden i fråga om arbetstagare som arbetar med plantskolearbete hos medlemmar till Privatskogsbrukets Arbetsgivare.

Som plantskolearbete ses även övriga arbeten i anslutning till plantskolebranschens produktionsverksamhet, såsom skakning av träd, insamling av kottar från rotstående träd, fröodlingsarbeten och skogsförädlingsarbeten.

I branschen jobbar cirka 230 av Industrifackets medlemmar.

Industrifackets app Hermes

Den flerspråkiga appens språkversionegör det lättare att kommunicera, om arbetstagaren och arbetsgivaren pratar olika språk.

Appen fungerar på följande språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska och vietnamesiska.

Information om branschvisa arbetsvillkor på följande språk:

  • Lantbruksbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Trädgårdsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, vietnamesiska
  • Skogsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Plantskolebranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Teknologiindustrin ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska

Om du laddade ner appen före uppdateringen ska du uppdatera appen. Kontrollera behovet av uppdatering i din appbutik.

Ladda ned Industrifackets app Hermes här.

Avtalsexperter

Avtalsexpert Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 941, [email protected]