Plantskolebranschen

Bestämmelserna i kollektivavtalet för plantskolebranschen tillämpas på anställningsförhållanden i fråga om arbetstagare som arbetar med plantskolearbete hos medlemmar till Privatskogsbrukets Arbetsgivare.

Som plantskolearbete ses även övriga arbeten i anslutning till plantskolebranschens produktionsverksamhet, såsom skakning av träd, insamling av kottar från rotstående träd, fröodlingsarbeten och skogsförädlingsarbeten.

I branschen jobbar cirka 230 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]