Nytt kollektivavtal för plantskolebranschen

Privatskogsbrukets arbetsgivare rf och Industrifacket har ingått ett nytt kollektivavtal för plantskolebranschen.

Avtalsperioden för det nya kollektivavtalet är 1.3.2024–28.2.2026. Om parterna når en överenskommelse om löneförhöjningar före 31.1.2025 kommer avtaletsperioden att fortsätta fram till 28.2.2026. Om en överenskommelse om löneförhöjningarna inte nås före 31.1.2025 så kommer avtalet att löpa ut 28.2.2025.

Löneförhöjningarna enligt kollektivavtal inom plantskolebranschen  1.3.2024 och 1.3.2025

Allmänhöjning 1.3.2024

3,7 procent från och 1.3.2024 eller inledningen av första möjliga löneutbetalningsperiod efter datumet. Timlönerna höjs likaså med 3,7 procent.

Engångsersättning 1.9.2024

Niille työntekijöille, jotka ovat olleet työsuhteessa samaan työnantajaan 1.9.2024 mennessä vähintään 3 kk vuoden 2024 aikana, maksetaan lisäksi 150 euron suuruinen kertakorvaus 1.9.2024 jälkeisenä ensimmäisenä palkanmaksupäivänä.

Lönepåslag 1.3.2025

Löneförhöjningarna för året 2025 träder i kraft från och med 1.3.2025. Om löneförhöjningarna för år 2025 avtals det om senast 31.1. Om parterna inte når en överenskommelse löper kollektivavtalet för plantskolebranschen ut 28.2.2025.

Ändringar i skrivelserna i avtalet

  • Överenskommelse om att arbetstagaren beviljas ersättning för arbetsresa då personen är tvungen att ta sig till jobbet utanför ordinarie arbetstid eller vid utryckningsarbete.
  • Ersättning betalas ut till den icke-födande föräldern under förärldraledigheten.