Gå med i facket

När du ansluter dig till Industrifacket blir du också medlem i fackavdelningen och arbetslöshetskassan om du vill. Alla löntagare som fyllt 15 år och som arbetar inom Industrifackets organisations- och avtalsbranscher kan bli medlem.

Om du samtidigt ansluter dig till arbetslöshetskassan betalar Industrifacket medlemsavgiften till A-kassan som en medlemsförmån, i detta fall ingår medlemskapet i kassan alltså i medlemsavgiften för förbundet.

Anslut dig genast som medlem eller studerandemedlem till Industrifacket!

Enklast gör du det här

Bli medlem på webben! – anvisning

Du kan också använda en vanlig anslutningsblankett för att ansluta dig till Industrifacket. Fyll i och skriv ut anslutningsblanketten nedan. Anslutningsblanketten är samtidigt en blankett för inkassering av medlemsavgiften.

Studerandemedlemmar

Du kan bli studerandemedlem om du studerar till ett yrke inom Industrifackets organiserings- eller avtalsbranscher.

Som studerandemedlem

  • kan du delta i förbundets och fackavdelningens verksamhet
  • får du medlemskort och medlemstidning
  • är du försäkrad

Som studerandemedlem behöver du inte betala medlemsavgift. Studerandemedlemmar har yttrande- och förslagsrätt på fackavdelningens möten, men inte rösträtt i val eller andra omröstningar.

Övriga understödande medlemmar

• Personer som arbetar inom flera branscher och är ordinarie medlem i någon annan fackorganisation, om personen i fråga också arbetar inom en bransch som avses i 3 § 2 punkten i fackavdelningens stadgar.
• En löntagare som arbetar i Finland inom en bransch som avses i 3 § 2 punkten i fackavdelningens stadgar och som inte omfattas av Finlands utkomstskydd för arbetslösa eller den finländska sociala tryggheten.

Fullmäktiges höstmöte beslutar om medlemsavgifterna för övriga understödande medlemmar.

Frimedlemmar

En medlem i fackavdelningen blir frimedlem då medlemmen fått ålderspension eller förtida ålderspension, om medlemmen har anslutit sig till fackavdelningen senast 31.12.2012 och varit medlem i minst 30 år utan avbrott.