Frågor och svar om den nya A-kassan

Vad är A-kassan?

A-kassan är arbetslöshetskassan där Industrifacket försäkrar sina medlemmar mot arbetslöshet. A-kassan är den tredje största arbetslöshetskassan i Finland, där flera fackförbund försäkrar sina medlemmar.

Vad är det för skillnad mellan ett fackförbund och en arbetslöshetskassa?

Förbundet och kassan har sina egna roller – i ett fackförbund får du påverka och förbättra arbetslivet på många sätt tillsammans med andra aktiva medlemmar. Den viktigaste medlemsförmånen är det kollektivavtal som facket förhandlat fram. Genom facket får du stöd från förtroendemannen på din arbetsplats och kostnadsfri rättshjälp i problemsituationer.

A-kassan är ditt skydd om du blir arbetslös. Genom att höra till kassan kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning och andra förmåner. Genom att höra till förbundet och kassan får du trygghet och stabilitet i arbetslivet.

Som medlem i Industrifacket blir du också medlem i A-kassan. På så sätt har du trygghet i arbetslivet och arbetslöshetsskyddet i kraft.

Ska A-kassans medlemsavgift betalas separat?

Industrifackets medlemsavgift för 2024 är en procent av löneinkomsten som omfattas av förskottsinnehållningen. Medlemsavgiften för A-kassan ingår i medlemsavgiften och behöver inte betalas separat.

I vilka ärenden hjälper A-kassan?

Som medlem kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslösheten, rörlighetsunderstöd när du får arbete längre bort och alterneringsersättning för alterneringsledigheten. A-kassan hjälper sina medlemmar i frågor som rör förmåner.

Var hittar jag ytterligare information om A-kassan?

Information om förmånerna som betalas ut av A-kassan och kontaktuppgifter hittar du på A-kassa.fi.

Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån via A-kassans E-tjänst, som du kan logga in på från A-kassans webbplats.

I ärenden som gäller ditt medlemskap kan du kontakta Industrifackets medlemstjänster från måndag till fredag kl. 8.30–12. Medlemstjänsternas telefonnummer är 020 690 446 och e-postadress [email protected].