Utträde ur förbundet

Vid en förändrad livssituation behöver du inte utträda ur förbundet – du kan begära om befrielse från medlemsavgift

Om det sker en ändring i din livssituation exempelvis på grund av heltidsstudier, familjeledighet, militärtjänst eller du av FPA får dagpenning för sjukdom/arbetslöshet, behöver du inte utträda ur förbundet, utan du är berättigad till befrielse från medlemsavgift för denna period. Då ska du kontakta medlemskapsenheten eller själv i E-Tjänsten skriva in tiden för befrielse från medlemsavgift.

Om A-kassa betalar till dig en förmån, registreras befrielsen från medlemsavgift automatiskt i förbundets medlemsregister.

Om du beviljats invalidpension eller rehabiliteringsstöd, sänd en kopia på beslutet till medlemsenheten för att du ska beviljas befrielse från medlemsavgift. Då du går i ålderspension kan du sända oss en kopia på ålderspensionsbeslutet, så kan vi undersöka din rätt att bli frimedlem i förbundet.

Kom också ihåg att meddela oss om/när du återgår i arbetslivet, så att det inte uppstår brister i dina medlemsavgiftsuppgifter.

Om du är missnöjd med den betjäning du fått, ge oss respons istället för att utträda

Om du är missnöjd med den betjäning du fått av förbundet, ge oss respons istället för att utträda. Vi försöker efter bästa förmåga att utveckla vår service och verksamhet, därför är det viktigt att vi får respons om vår verksamhet. Vi driver våra medlemmars intressen, därför är konstruktiv respons om det arbete vi utför för våra medlemmar alltid välkommen, och då kan vi i fortsättningen fungera ännu bättre. Varje medlem är viktig för oss.

Om du upplever att du inte får valuta för dina medlemsavgiftspengar, kom ihåg bland annat följande medlemsförmåner

  • Intressebevakning på din arbetsplats och hjälp av förtroendemannen samt den juridiska hjälp förbundet ger i konfliktsituationer
  • Medlemskap i Öppet arbetslöshetskassa A-Kassa och rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös
  • Den olycksfallsförsäkring för fritid samt den resenärförsäkring som förbundet tillhandahåller
  • De utbildningar som Murikka-institutet och fackavdelningarna ger medlemmar
    Medlemstidningen Tekijä och Industrifackets fickkalender
  • Evenemang som förbundet ordnar
  • Industrifackets semesterstugor och -aktier samt erbjudanden på hotell och rederier
  • Bränslerabatter på Neste
  • Fler medlemsförmåner ser du här

Om du ändå vill utträda, gör så här

Om du ändå vill utträda ur förbundet, och du inte tänker gå över till ett annat förbund/annan a-kassa, ska du sända en skriftlig anmälan om utträde till Industrifacket.

Om du övergår till ett annat förbund/annan a-kassa, ge på din anslutningsblankett dem en fullmakt att avsluta ditt medlemskap hos Industrifacket och Industrins a-kassa från dagen före din anslutning.

Om du byter arbetslöshetskassa och befullmäktigar den nya arbetslöshetskassan att avsluta medlemskapet i den gamla kassan, ska du dessutom komma ihåg att separat meddela att du utträder ur Industrifacket om du inte vill fortsätta endast som medlem i förbundet.

Om din arbetsgivare har innehållit medlemsavgiften från din lön, be att löneavdelningen på din arbetsplats slutar innehålla medlemsavgiften från det datum Industrifacket meddelat att du utträder. Detta är medlemmens skyldighet och Industrifacket sänder inte en separat anmälan till din arbetsgivare. Kontrollera också i ditt senaste lönebesked att medlemsavgifter inte längre debiterats till Industrifacket.

Om en medlem själv utträder, anses medlemmen ha utträtt från det datum, som han eller hon själv har meddelat, om medlemskapet fram till dess varit i ordning. I annat fall avslutas medlemskapet det datum, då uppgifterna om medlemsavgifter/uppgifterna om befrielse från medlemsavgifter varit i ordning. Om det finns brister i ditt medlemskap, sänder vi dig ett hörande i ärendet, och vi ger dig möjlighet att sätta ditt ärende i ordning.

Kom ihåg att du alltid är välkommen tillbaka som medlem av Industrifacket, om du ändrar åsikt!