Studerandemedlem

Du kan gå med i facket som studerandemedlem, om du studerar vid en yrkesläroanstalt eller ett yrkesutbildningscenter inom Industrifackets avtals- och yrkesbranscher.

Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt under studierna.

Som studerandemedlem

  • kan du delta i fackets och fackavdelningens verksamhet har du yttrande- och framställningsrätt i fackavdelningens möten, men ingen rösträtt i val eller andra omröstningar
  • Du får medlemstidningen och ett mobilt medlemskort. Om du vill kan du beställa ett medlemskort i plast genom e-tjänsten.
  • har du en reseförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring. Mer information om försäkringsskydd för studerandemedlemmar hittar du här.
  • Du har samma medlemsförmåner som fackets övriga medlemmar, med undantag för inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa.

Även studerande behöver intressebevakning. På Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI ry:s webbplats får du mer information om bland annat studerandenas rättigheter och skyldigheter i anslutning till praktiktjänstgöring.

Du kan bli studerandemedlem här.

Sommarjobb

När du får sommarjobb, kom ihåg att gå med som ordinarie medlem. När du betalar medlemsavgiften tjänar du in tid för arbetsvillkoret som krävs för utkomstskyddet för arbetslösa.

Du ansluter dig enklast här.

Efter sommarjobbet blir du åter automatiskt studerandemedlem.

Efter avslutade studier

När du utexamineras och börjar arbeta på din första arbetsplats, se till att betala medlemsavgiften redan när du får din första lön. Du blir dock inte automatiskt ordinarie medlem, utan du måste fylla i ett inkasseringsavtal när du börjar arbeta. Du kan göra det antingen elektroniskt eller genom att fylla i den utskrivbara blanketten.

Om du redan har blivit ordinarie medlem under studierna, är det tillräckligt att du börjar betala medlemsavgiften efter de avslutade studierna eller ser till att arbetsgivaren sköter det för din räkning genom att fylla i ett inkasseringsavtal. Om du inte börjar arbeta direkt efter examen, glöm inte att anmäla arbetslöshetsperioden till medlemsenheten så snart som möjligt.

Meddela förbundet om du gör värnplikt efter avslutade studier.

Många medlemsförmåner

Som ordinarie medlem i Industrifacket har du rätt till medlemsförmåner som förbundet erbjuder. Förtroendemannen på din arbetsplats stödjer dig i alla ärenden som gäller ditt arbete och bevakar intressena för alla anställda som tillhör Industrifacket på arbetsplatsen. Om du råkar ut för svårare svängar i arbetslivet har du dessutom rätt att få juridisk hjälp från förbundet.

Som medlem i Industrifacket får du rabatt på bränsle när du tankar hos St1 och en gratis rese- och olycksfallsförsäkring hos Turva. Som medlem får du antivirusskyddet från F-Secure till nedsatt pris och semestrar förmånligt på förbundets många semesterställen runt om i Finland. Medlemmar får också rabatt bland annat hos många hotellkedjor.

Se alla medlemsförmåner här!