Obetalda medlemsavgifter

Om dina medlemsavgifter är obetalda för en längre tid än sex månader eller du har låtit bli att meddela om befrielse från medlemsavgiften, anses du ha utträtt ur förbundet och arbetslöshetskassan. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur förbundet har inte rätt till förbundets medlemsförmåner eller de av arbetslöshetskassan utbetalda förmånerna.

Obetalda medlemsavgifter kan betalas retroaktivt för högst sex månader.

Betala din medlemsavgift fram till arbetslöshetens början och i dess rätta belopp. Då avslås inte din eventuella ansökan om dagpenning därför att du har försummat dina medlemsavgifter genom att betala mindre än dina förvärvsinkomster skulle förutsätta.