Betalningspåminnelse via SMS

Om du själv tar hand om din medlemsavgift, och vi inte har fått in betalningen eller information om undantag från medlemsavgiften före förfallodagen (15:e i månaden), får du ett SMS från numret 18200. I meddelandet frågar vi hur vi kan hjälpa till.

Svara kostnadsfritt på SMS:et genom att svara med ordet LIITTO, lämpligt svarsalternativ och den begärda tilläggsinformationen. Svarsalternativen är att du tar hand om saken själv, ber om betalningsreferenser, rapporterar en oavlönad period eller lämnar en samtalsförfrågan. Vi skickar SMS en gång i månaden.

Om du har kommit överens om en avvikande betalningsplan eller får dagpenning från A-kassan kan du ignorera SMS:et.

Betalningspåminnelse via brev

Om du inte har meddelat om undantag från medlemsavgifter eller betalat dina medlemsavgifter på sex månader får du ett brev från Industriförbundets medlemsenhet. Om du inte reagerar och följer instruktionerna i brevet, sluter vi oss till att du lämnat förbundet. Du får senare en avskedsanmälan på posten. En person som avskedats från förbundet eller sagt upp sin medlemskap i förbundet har inte rätt till fackliga medlemsförmåner eller förmåner som betalas ut från arbetslöshetskassan.