Hantera dina medlemsärenden

Sköt dina medlemsärenden smidigt

Är dina medlemsuppgifter uppdaterade? Du kan enkelt uppdatera dem på internet genom att logga in med dina nätbankskoder på Industrifackets elektroniska tjänst.

Kontrollera åtminstone dina kontaktuppgifter, arbetsplatsuppgifter och ditt kontonummer. Du kan också sköta dina medlemsärenden hos kassören eller medlemsvårdaren vid din fackavdelning. Du får kontakt med dem via förtroendemannen på din arbetsplats. Också Industrifackets regionkontor eller förbundets medlemsregister hjälper dig i medlemsärenden.

Medlemsservicens telefonnummer är 020 690 446 och e-postadressen [email protected]

Det är särskilt viktigt att se till att du behåller ditt medlemskap om det sker förändringar i ditt arbetsliv. Sådana förändringar kan vara att

  • du byter till ett annat fackförbund/a-kassa
  • byter arbetsgivare
  • byter fackavdelning
  • blir företagare
  • byter från arbetsgivarinkassering av medlemsavgiften till att betala själv, eller tvärtom
  • går i deltidspension eller i pension på heltid
  • flyttar till annan ort

Adressändring

Kom ihåg att göra en officiell adressändring när du flyttar. På så sätt försäkrar du dig om att medlemsregistret har din rätta adress. Du kan göra adressändringen på en blankett som du får på posten eller magistraten, eller på adressen www.muuttoilmoitus.fi.

Byte till Industrifacket från ett annat fackförbund eller annan a-kassa
Om du skriver ut dig ur ett annat förbund/a-kassa och ansluter dig till förbundet/a-kassan inom en månad från det att medlemskapet i det förra förbundet/a-kassan upphörde, får du räkna dig medlems- och anställningstiden i den förra a-kassan tillgodo. Kontrollera att uppgifterna om ditt tidigare medlemskap i facket/a-kassan anmälts till Industrifackets medlemsregister.

Företagare

Om du arbetar i ett företag som ägs av dig själv eller dina familjemedlemmar, ta reda på om du betraktas som företagare. Du kan rådfråga förbundets medlemsregister eller a-kassan. Du får information om företagarens utkomstskydd för arbetslösa också på TE-byrån och på webbadressen www.ayt.fi.

Hur använder jag den elektroniska tjänsten?
Du loggar in på den elektroniska tjänsten med dina bankkoder här.

I tjänsten kan du:

1. Ändra eller lägga till adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress
2. Lägga till uppgifter om arbetsplats/arbetsställe, alltså var du jobbar. Det här är viktig information bland
annat vid eventuella undantagslägen!
3. Skriva in kontonummer.
4. Räkna ut hur stor din medlemsavgift är och få referensnummer för betalningen, om arbetsgivaren inte
drar av den från din lön.
5. Meddela om befrielse från medlemsavgift när du är sjuk, arbetslös, gör värnplikt eller är föräldraledig.
6. Beställa mobilt medlemskort till din telefon.
7. Fylla i och skicka in ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, både första och fortsatt ansökan.
8. Skicka in uppgifter till ansökan som gäller bilagor.
9. Kontrollera uppgifterna om din ansökan och dina betalningar.
10. Se givna beslut och betalningsanmälningar.
11. Se i dagpenningskalkylatorn på antalet dagar som förbrukats.