Självbetalande medlem

Du kan också sköta betalningen av medlemsavgiften själv om arbetsgivaren inte drar av medlemsavgiften direkt från lönen. Meddela då om saken på inkasseringsavtalet eller direkt till medlemskapsenheten. Du får årligen en referenslista, med vilken du månatligen betalar din medlemsavgift. Kom ihåg att alltid betala din medlemsavgift med rätt månads referensnummer.

Du kan också övergå till elektroniska räkningar som du får direkt till din nätbank.

E-faktura är praktiskt för självbetalande medlemmar

Självbetalande medlemmar har möjligheten att byta till elektronisk e-faktura, som man får till nätbanken varje månad. E-faktura innehåller färdigt den information som krävs för betalning, såsom referens- och kontonummer. Du behöver bara lägga till beloppet själv. Med fakturan kommer också en länk till en medlemsavgiftskalkylator, som beräknar medlemsavgiften utifrån inkomsten. Det gör betalningen mycket enklare!

Du kan teckna e-faktureringsavtal i din nätbank. Som fakturerare väljer du Industrifacket rf och som identifieringsinformation anger du din personbeteckning.

Vid behov ger din bank mer information om tecknande av avtal.

Berätta om den här möjligheten på din arbetsplats!