Frimedlem

En medlem uppnår gratis medlemskap när hen går i ålderspension eller förtida ålderspension, om hen har anslutit sig i fackavdelningen före 31.12.2012 och oavbrutet har varit fackförbundsmedlem under minst 30 år.

Skicka en kopia på pensionsbeslutet till medlemskapsenheten om ovanstående villkor uppfylls. Då kommer ditt medlemskap och dina medlemsförmåner att fortsätta under resten av ditt liv.

Frimedlemskapet är gratis.

Som frimedlem ändras dina försäkringsvillkor.

Läs mer om försäkringsvillkoren här.