Företagarmedlem

Om du är anställd i ditt eget eller en familjemedlems företag, ska du ta reda på om du omfattas av företagarbegreppet. En företagare som arbetar inom Industrifackets avtalsbranscher kan bli medlem i Industrifacket (inte arbetslöshetskassan). Om går från en anställning till att bli företagare kan du vara kvar som medlem i Öppna arbetslöshetskassan under högst 18 månader eller gå över till en företagarkassa.

Observera att du inte tjänar in företagarens arbetsvillkor i löntagarkassan. Mer information om företagarmedlemskapet finns på arbetslöshetskassans webbplatsDu får information om utkomstskydd för företagare även på TE-byrån och på internet på adressen www.syt.fi.

Medlemsavgiften för företagarmedlemmar är 13,97 euro per månad (år 2024).

Minimilönen för perioden 1.1–31.12.2024 är 1 399 €/mån., av vilken dagslönen räknas ut genom beloppet delas med dagsdivisorn 21,5.

Beräkningsformel: 1 399,00:21,5 = 65,07 € = dagslön. Medlemsavgiften/dag är 0,01 x 65,07 = 0,65 €/dag → 13,97 €/mån