Företagarmedlem

Om du är anställd i ditt eget eller en familjemedlems företag, ska du ta reda på om du omfattas av företagarbegreppet. Om går från en anställning till att bli företagare kan du vara kvar som medlem i Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa under högst 18 månader eller gå över till en företagarkassa.

Observera att du inte tjänar in företagarens arbetsvillkor i löntagarkassan. Mer information om företagarmedlemskapet finns på arbetslöshetskassans webbplatsDu får information om utkomstskydd för företagare även på TE-byrån och på internet på adressen www.syt.fi.

Medlemsavgiften för företagarmedlemmar är 12,90 euro per månad.

Minimilönen för perioden 1.1–31.12.2022 är 1 283 €/mån., av vilken dagslönen räknas ut genom beloppet delas med dagsdivisorn 21,5.

Beräkningsformel: 1 283,00:21,5 = 59,67 € = dagslön. Medlemsavgiften/dag är 0,01 x 59,67= 0,60 €/dag → 12,90 €/mån