En ny arbetstagare har rätt till introduktion

Då du börjar på en ny arbetsplats, se till att du introduceras i dina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har skyldighet att ordna det. Genom introduktionen får du tillräcklig handledning angående dina arbetsuppgifter, arbetsplatsens verksamhet, tillgängliga arbetsredskap och arbetarskydd.

I introduktionshandledningen gås igenom dina arbetsuppgifter, frågor som gäller ditt arbete (till exempel arbetstid, prövotid och lön), arbetsställen och frågor som gäller arbetarskydd, såsom till exempel handledning för att använda maskiner samt eventuell skyddsutrustning. Under introduktionen lär du även känna dina kollegor.

Den som ger introduktion ger ofta nya arbetstagare skriftligt material, som ska läsas igenom omsorgsfullt. Kom även ihåg att fråga om något är oklart!