Trädgårdsbranschen

Bestämmelserna i trädgårdsbranschens kollektivavtal följs i alla medlemsföretag inom trädgårdsbranschen i Landsbygdens Arbetsgivarförbundet och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 1 050 av Industrifackets medlemmar.

Industrifackets app Hermes

Den flerspråkiga appens språkversionegör det lättare att kommunicera, om arbetstagaren och arbetsgivaren pratar olika språk.

Appen fungerar på följande språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska och vietnamesiska.

Information om branschvisa arbetsvillkor på följande språk:

  • Lantbruksbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Trädgårdsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, vietnamesiska
  • Skogsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Plantskolebranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Teknologiindustrin ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska

Om du laddade ner appen före uppdateringen ska du uppdatera appen. Kontrollera behovet av uppdatering i din appbutik.

Ladda ned Industrifackets app Hermes här.

Avtalsexperter

Avtalsexpert Jukka-Pekka Hiltunen, 020 774 1097 eller 040 769 4698, [email protected]

Avtalsexpert Riikka Vasama, 020 774 1213 eller 0400 484 528, [email protected]