Trädgårdsbranschen

Bestämmelserna i trädgårdsbranschens kollektivavtal följs i alla medlemsföretag inom trädgårdsbranschen i Landsbygdens Arbetsgivarförbundet och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 1 050 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Riikka Vasama, 020 774 1213 eller 0400 484 528, [email protected]