Teknologiindustrin (metallindustri)

Medlemmarna jobbar i olika yrken inom teknologiindustrin. Dit hör metallproduktindustri, elektronik- och elindustri, förädling av metaller samt maskin- och fordonsindustri. Det finns flera hundra olika yrkestitlar.

Av Industrifackets medlemmar hör cirka 126 400 till 194 fackavdelningar inom teknologiindustrins avtalsbransch.

I branschen följs kollektivavtalet för teknologiindustri som ingåtts mellan Industrifacket och Teknologiindustrin r.f.

Industrifacket r.f. och Teknologiindustrin r.f. undertecknade den 8 november 2017 ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin 2017–2020.

Avtalsexperter

Funktionärer som ansvarar för kollektivavtalet är

Avtalsexperten Janne Heinimäki, 020 774 1094 eller 040 837 8198, janne.heinimaki@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Jukka-Pekka Hiltunen, 020 774 1097 eller 040 769 4698, jukka-pekka.hiltunen@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Terho Ihalainen, 020 774 1090 eller 050 584 1638, terho.ihalainen@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Pasi Karttunen, 020 774 1109 eller 0400 775 64, pasi.karttunen@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Kari Lähteenmäki, 020 774 1137 eller 050 356 1614, kari.lahteenmaki@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Jari Mäkinen, 020 774 1102 eller 040 753 2403, jari.makinen@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Satu Nurminen-Hämäläinen, 020 774 1113 eller 0400 547 426, satu.nurminen-hamalainen@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Magnus Salmela, 020 774 1105 eller 040 740 2485, magnus.salmela@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 94, mirjami.suikki@teollisuusliitto.fi

Avtalsansvarig Kauno Koskela, 020 774 1096 eller 040 820 1624, kauno.koskela@teollisuusliitto.fi