Teknologiindustrin

Medlemmarna jobbar i olika yrken inom teknologiindustrin. Dit hör metallproduktindustri, elektronik- och elindustri, förädling av metaller samt maskin- och fordonsindustri. Det finns flera hundra olika yrkestitlar.

Av Industrifackets medlemmar hör cirka 126 400 till 194 fackavdelningar inom teknologiindustrins avtalsbransch.

I branschen följs kollektivavtalet för teknologiindustri som ingåtts mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare r.f.

Industrifackets app Hermes

Den flerspråkiga appens språkversionegör det lättare att kommunicera, om arbetstagaren och arbetsgivaren pratar olika språk.

Appen fungerar på följande språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska och vietnamesiska.

Information om branschvisa arbetsvillkor på följande språk:

  • Lantbruksbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Trädgårdsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, vietnamesiska
  • Skogsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Plantskolebranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Teknologiindustrin ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska

Om du laddade ner appen före uppdateringen ska du uppdatera appen. Kontrollera behovet av uppdatering i din appbutik.

Ladda ned Industrifackets app Hermes här.

Avtalsexperter

Funktionärer som ansvarar för kollektivavtalet är

Avtalschef Kari Lähteenmäki, 020 774 1137 eller 050 356 1614, [email protected]

Avtalsexperten Janne Heinimäki, 020 774 1094 eller 040 837 8198, [email protected]

Avtalsexperten Jukka-Pekka Hiltunen, 020 774 1097 eller 040 769 4698, [email protected]

Avtalsexperten Terho Ihalainen, 020 774 1090 eller 050 584 1638, [email protected]

Avtalsexperten Pasi Karttunen, 020 774 1109 eller 0400 775 641, [email protected]

Avtalsexperten Jari Leppäkangas, 020 774 1420 eller 050 592 3095, [email protected]

Avtalsexperten Satu Nurminen-Hämäläinen, 020 774 1113 eller 0400 547 426, [email protected]

Avtalsexperten Magnus Salmela, 020 774 1105 eller 040 740 2485, [email protected]

Avtals- och ekonomiexpert Jukka Saviluoto, 020 774 1201 eller 045 670 5180, [email protected]

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 941, [email protected]